ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศชาติ ได้แก่ นายวัชระ ศรวณีย์ รางวัลเหรียญเงิน และ นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ รางวัลเหรียญทองแดง

Continue Reading