ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในความสามารถของนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศชาติ ได้แก่ นายวัชระ ศรวณีย์ รางวัลเหรียญเงิน และ นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ รางวัลเหรียญทองแดง

 จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย 2558 ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2558 ในการนี้ นายวัชระ ศรวณีย์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) ประจำปี 2558 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เป็นลำดับต่อไป